Agenda Escolar

viernes, 13 de marzo de 2020

Bon dia, 

Següint les instruccions, vos deix aquí les tasques detallades per als propers dies que els nins facin a casa. Ho podeu fer amb l'ordre que vosaltres trobeu oportú.

Llengua catalana: 
 -Fitxa comprensió lectora 8 i 9
- Final del tema 8-pàg 136 (2-3-4-5-6) Les que es puguin fer al llibre que es facin, la resta, al quadern.
- Repàs trimestral: pàgs 138-139. Les que es puguin fer al llibre que es facin, la resta al quadern.

Llengua castellana: 
-Fitxa comprensió lectora 8 i 9
- Final del tema 8. pàg 136. Les activitats que es puguin fer al llibre que es facin, la resta, al quadern.
-Repas trimestral pág. 139. Les activitats que es puguin fer al llibre que es facin, la resta, al quadern.

Matemàtiques: 
- Fotocòpia fraccions i comparació de fraccions, 
-Quadern "Problemes 6"( pàgs 26-27-28-29-30)
-Quadern "Números y operaciones"( pàgs. 22, 23, 24, 25)

Religió:
 Taller investigació 2. Llegir el relat i acts pàg 49.
Pàg 57 act 1 i 2 al llibreQualsevol dubte, teniu el meu correu electrònic.

Gràcies
Marta